Standard PDF

NEN 2082:2008

NEN 2082:2008

Eisen voor functionaliteit van informatie-en
archiefmanagement in programmatuur

Requirements for records management
functionality in software


Click to view the PDF online

PREVIOUS:NEN 2654-1:2015 NEXT:NEN 2077:2014

RELATED DOWNLOAD

Scan the qr codeclose
the qr code