Standard PDF

NEN 2035:2014

NEN 2035:2014

Nederlandse norm

NEN 2035

E-portfolio NL - Het uitwisselen van e-portfolio's
volgens een toepassingsprofiel op basis van de
IMS e-portfolio

E-portfolio NL - The exchange of e-portfolios
using an application profile based on the IMS
ePortfolio


Click to view the PDF online

PREVIOUS:NEN 2077:2014 NEXT:NEN 1814:2001

RELATED DOWNLOAD

Scan the qr codeclose
the qr code