Standard PDF

DS/EN 60335-2-15:2016/A2:2021

DS/EN 60335-2-15:2016/A2:2021

Elektriske apparater til husholdningsbrug
o.l. - Sikkerhed - Del 2-15: Srerlige krav til
apparater til opvarmning afvresker
Household and similar electrical appliances - Safety- Part 2-15:
Particular requirements for appliances for heating liquids

Click to view the PDF online

RELATED DOWNLOAD

Scan the qr codeclose
the qr code